Contact

Portrait Annette Krop-Benesch

Dr. Annette Krop-Benesch
Diplom-Biologin

Im Ra▀dorf 11
64342 Seeheim-Jugenheim
Germany

Phone +49 178 198 03 74

E-Mail: Annette@Krop-Benesch.de

Website on Lightpollution: www.nachhaltig-beleuchten.de/index-en.html

Mastodon: @kropbenesch@ecoevo.social